Địa chỉ: 47 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

E-mail: kim@kimvang.com.vn

Hotline:  0937 035 348

Website: mayaothuncaocap.com